BagDoor, urban, Градски Истории
Leave a comment

Детайлите на Париж

Днес сме в красив Париж и се спираме до една чудна врата, в която детайлът е цяла картина…

Повече за BagdooR: BagdooR е проект, вдъхновен от градската култура. Той е спонтанен и очарователен, а негови създателки са Биляна Валентинова и Рене Генадиева. Очаквайте BagdooR в Лицата на Града всеки вторник!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *